สัญญาอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือไม่ สามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรได้หรือไม่

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับเงื่อนไขของสัญญา สัญญาจะมีผลบังคับทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม นอกจากนั้น eSignon จะออกใบรับรองประวัติเอกสารเพื่อติดตามประวัติของสัญญาควบคู่กับเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เอกสารและข้อมูลอื่นๆ มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยหรือไม่

เอกสารและช้อมูลทั้งหมดใน eSignon นั้นได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน Microsoft Azure ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1/2/3, และ CSA Star

eSignon ใช้วิธีใดในการยืนยันตัวตนอย่างปลอดภัย

โดยหลักแล้วจะมีวิธียืนยันตัวตนอยู่สองวิธีใน eSignon
คือการยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและด้วยรหัสเข้าถึง ท่านสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนที่ต้องการได้เมื่อส่งเอกสาร