PROCESS

โมเดลปรับแต่ง

โมเดลนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ IT
ของท่าน และการขยายช่องทาง
เราจะออกแบบขั้นตอนตามที่ท่านต้องการด้วยการปรับแต่ง

CASE 1

บริษัทประกัน -
ระบบสมัครสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม O2O

แพลตฟอร์ม O2O นั้นใช้สำหรับระบบสมัครสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแท็บเล็ต จนถึงการออกแบบระบบสมาชิก และขั้นตอนถัดไปคือการดำเนินการผ่าน URL เว็บไซต์ที่ส่งไปที่โทรศัพท์มือถือของลูกค้า

CASE 2

โรงพยาบาล -
ระบบแสดงความยินยอมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแสดงความยินยอมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เราสามารถกรอกเทมเพลต 550 ฉบับได้ในแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือรายงานที่ใช้ Microsoft Word

CASE 3

องค์กรทั่วไป -
สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์โมไบล์โดยไม่ต้องทำต่อหน้า

ระบบนี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บบราวเซอร์ที่รองรับ HTML 5 ซึ่งจะปรับความละเอียดตามอุปกรณ์ที่ใช้โดยอัตโนมัติ ทำให้ได้เทมเพลตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงสุด
นอกจากนั้น สัญญาที่กรอกแล้วจะถูกแปลงเป็นฟอร์แมตรูปภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบคัดกรอง